Již od roku 2007 spolupracujeme s Magistrátem hl. m. Prahy a Pražskými službami a.s. na kampani v rámci oslav Dne Země. Po celou dobu je hlavním tématem kampaně nakládání s odpady a každý rok přibudou aktuální doplňková témata, jako jsou např. pražská chráněná území nebo zodpovědné chování „pejskařů“.
V rámci kampaně zajišťujeme program pro děti i dospělé, který každý den realizují dva kvalifikovaní pracovníci na informačním stánku. Ten postupně vystřídá své stanoviště na více než patnácti městských částech. Navíc si školy na příslušné městské části mohou objednat některý z našich „odpadově“ zaměřených ekoprogramů za výhodných podmínek.