Procházíte-li se krajinou v jihovýchodním cípu Prahy, ani byste nevěřili, že se ještě nacházíte na území hlavního města. Pole, meze, potůčky, lesíky, aleje… Platí to i o okolí Hájku u Uhříněvsi, kde se nyní můžete setkat s novou naučnou stezkou, kterou jsme v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě vybudovali. Stezka byla slavnostně uvedena do provozu 25. října a 5. listopadu.

Na náročnou práci při tvorbě naučné stezky jsme však nebyli sami. Spoustu cenných postřehů o historii a přírodních zajímavostech nám poskytli místní obyvatelé. Do tvorby se zapojili i žáci ze ZŠ Bratří Jandusů z nedaleké Uhříněvsi, kteří se na obsahu panelů podíleli vytvořením ilustrací běsů – nadpřirozených bytostí ze slovanských mýtů, vystupujících v úloze průvodců místní krajinou, přírodou i historií. A protože návštěvníci všeho věku si rádi hrají, je všech šest prvků na stezce vybaveno hádankami a interaktivními hříčkami, navrženými tak, aby je s pomocí dospělých mohly používat i předškolní děti.

Úvodní tabule je nápovědou k průběhu trasy a zároveň se věnuje historii Hájku. Proto nese hned dvě mapky – jednu současnou se zakreslením trasy, druhou historickou z roku 1783. Můžete si tak porovnat, jak vypadal Hájek a přilehlé okolí před téměř čtvrt tisíciletím a jak dnes. Další zastavení se nachází na loučce v bezprostřední blízkosti říčky Rokytky. Zabývá se fenoménem komunikačních sítí (biokoridorů) v přírodě, jejichž typickým představitelem právě říční údolí jsou. Tabule má dvě strany: jedna je především popisná, druhá přiblíží zákulisí zvířecího putování formou drobné hříčky a hádanek i těm nejmenším. Za loučkou stezka překonává Rokytku po betonové lávce – jediném místě na trase, které umožňuje vodní tok překročit suchou nohou. Zahýbá vlevo podél podmáčených luk a pastviny, prosmýkne se lesíkem a vystupuje do otevřené polní krajiny. Na rozcestí vás herní stůl seznámí s dravci, které lze zahlédnout na zdejší obloze, a naučí vás poznat je podle siluet. Polovina další – otočné – tabule, umístěné na odpočívadle U Tří kaštanů, je věnována mezím a remízkům. Trojice stromů, z nichž dva jsou staré více než sto let, tvoří nápadnou dominantu okolí, proto se druhá polovina prvku zabývá právě jimi. Později se trasa stezky noří do spleti pokroucených kmenů ovocných stromů a keřů, která místy působí až fantaskním dojmem. Příběh stromového labyrintu odkrývá tabule, umístěná přímo u jeho vstupu. Poslední tabuli stezky naleznete poblíž valu raně přemyslovského hradiště. Obrázek vám umožní nahlédnout do života na hradišti a zlomyslný skřítek plivník vyzkouší váš postřeh. Pak už zbývá jen vrátit se do Hájku – přejít pole, sejít lesním porostem zpět k Rokytce a vpravo až ke známé betonové lávce.

Stezka tvoří okruh o délce zhruba 3,5 kilometru. Oficiální začátek je na návsi v Hájku (možno přijet autobusem MHD č. 229 či 366 od stanice metra Depo Hostivař). Část stezky vede souběžně s červeně značenou turistickou trasou, vedoucí z Uhříněvsi přes Královice a Koloděje do Klánovického lesa, lze ji tedy pojmout i jako odbočku (zacházku) z této trasy.

Informační tabule v terénu v blízké době doplní speciální nástavba – připravovaná virtuální hra, kterou zájemci budou moci spustit pomocí aplikace, k níž naleznou návod na webu geofun.cz.

Stezka byla realizována ve spolupráci se společností NET4GAS, generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody. Na tvorbě se podílela též městská část Praha 22 a občané Hájku u Uhříněvsi.