V průběhu roku 2021 realizujeme v okolí obce Chorušice nedaleko Mšena, v bezprostřední blízkosti CHKO Kokořínsko, novou interaktivní naučnou stezku s názvem Chorušická zákoutí. Stezka je realizována ve spolupráci s NET4GAS, generálním partnerem ČSOP v rámci programu Blíž přírodě.

Trasa stezky měří 4 km a tvoří linii spojující okolí obcí Chorušice a Zahájí. Začíná na okraji obce Chorušice u revitalizované nádrže na dešťovou vodu, tzv. kalu, a pokračuje lesem na Nedvídku až ke staré studánce ve skalní rokli. Její stěžejní část pak vede údolím lemovaným pískovcovými skalními útvary a končí u uměle vytvořené jeskyně, kterou koncem 2. světové války využívali partyzáni. Hlavním cílem stezky bude zábavnou interaktivní formou seznámit širokou veřejnost jak se zajímavostmi místní přírody, tak s kulturní a historickou stopou, kterou zanechali v krajině lidé. Na stezce bude možno kromě klasických informačních tabulí s interaktivními komponenty nalézt i několik novinek – speciálních prvků, vytvořených především za účelem vzdělávání herní formou.

Otevření naučné stezky je v plánu v listopadu 2021.