Od začátku školního roku 2016/2017 bude v nabídce Ekocentra Koniklec nový terénní ekologický výukový program zabývající se hlavně geologií. Program je určen pro žáky 2. stupně ZŠ a nižších ročníků gymnázií. Žáci se seznámí s tím, co obnáší práce geologa, a vyzkouší si ji na vlastní kůži. Poznají, co jsou horniny a jak vzniklo údolí Hlubočep, které učarovalo i Joachima Barranda. Pro spoustu lidí je stále hádankou, proč starší horniny leží na mladších a jak vznikají vrásy. Žáci se zábavnou formou seznámí s tektonickými silami, které zatřásly Prahou před 350 miliony let. Pokusí se nalézt živočichy, kteří obývali prvohorní moře, a vysvětlíme si jejich význam pro dnešek.

Ráz této krajiny ovlivňoval člověk už od pravěku a my poznáme ekosystém, který pamatuje i mamuty. Tento unikátní ekosystém suchých (xerotermních) trávníků budou žáci zkoumat pomocí různých badatelských pomůcek a dozví se, proč jsou cílem nejedné botanické expedice. Představíme si horninu, která se zde ještě donedávna těžila, a vysvětlíme si její význam. To, k čemu všemu je důležitá a kde všude se s ní potkáme, leckoho překvapí. Co se má stát s lomy, když se v nich ukončí těžba? To je stále aktuální téma a my se jej pokusíme rozklíčovat z různých úhlů pohledu. V rámci programu si představíme významné dřeviny, které narušují ráz této krajiny a které jsou naopak vítány.

Tento program velice vhodně doplňuje pro někoho zdánlivě nudnou geologii a spojuje botanické zkoumání nejednoho ekosystému. Zároveň zasahuje do problematických etických témat, jak člověk využívá krajinu pro své potřeby a co může dělat proto, aby se mohl přírodě podívat do očí.