V září proběhly první tři realizace programu Stavitelé města I. Žákům i učitelům se program velmi líbil. Největší úspěch sklízí simulační desková hra, akční pohybová hra na katastrofy a procházka po okolí školy, ve které žáci plánují možná adaptační opatření.
V září byl také spuštěn nový web adaptačních projektů.
O adaptačních projektech také vyšel článek v Pražské EVVOluci (str. 33).