Víte, že..?

Některé druhy ptactva jsou ve fázi rozmnožování závislí na hnízdech budovaných ve stromových dutinách. Tyto si buď mohou aktivně vytesat (datli, strakapoudi, sýkora parukářka, sýkora lužní), nebo jsou odkázáni na dutiny již existující (sýkora modřinka, sýkora koňadra, brhlík lesní, rehek zahradní, lejsci).

Dutinoví pěvci jsou významnou složkou společenstva parků a zahrad a podpora zvýšení jejich stavu je možná vyvěšováním budek, což je asi i veřejnosti nejbližší a nejznámější způsob.

Parky a sady na Praze 2 hlásí nedostatek ptačích apartmánů

Pražské parky obecně hodnoceno jsou v současné době obhospodařovány stylem, vedoucím ke zvýšení návštěvnosti a vzhledové kultivovanosti v pojetí civilizovaného člověka. To je svým způsobem dobře a všichni se jistě shodneme, že v této oblasti bylo vykonáno mnoho dobré práce a pražské parky dostaly novou, přívětivou tvář. Současně však také sledujeme negativní prvky tohoto procesu, kdy dochází k úbytku nerušených zákoutí, starých doupných stromů a s nimi i množství příležitostí k hnízdění zpěvného ptactva.

Příprava akce a nástup stavební čety

Rozhodli jsme se tedy pro výrobu dostatečného množství budek alespoň pro nejvýznamnější parky. Nejprve jsme analyzovali situaci a vybrali budku typu sýkorník s vletovým otvorem 32 mm. Vlastní výroba, která probíhala na nové terénní základně ČSOP Koniklec v CHKO Kokořínsko, zahrnovala konstrukci budky a nátěr. Později byly na zadní stranu výrobku vyvrtány otvory, které zajišťují úvaz ke stromu roztažným plastovým materiálem, což je metoda maximálně šetrná k dotčeným dřevinám. Rozmístění budek a jejich zakreslení do podrobných map proběhne ke konci měsíce března a to po dohodě s odborem životního prostředí ÚMČ Prahy 2. Celkem bude rozmístěno 100 kusů budek na těchto lokalitách: Riegrovy sady – 32 kusů, Bezručovy sady – 6 kusů, Sady Sv.Čecha – 8 kusů, Havlíčkovy sady a Grébovka – 26 kusů a Folimanka – 28 kusů.

Kdo daroval potřebné zlaťáky a stříbrňáky a komu patří dík

Projekt finančně garantovali a vděk nejen ptačích rodin si zaslouží Úřad městské části Praha 2 (zejména Rada MČ a odbor životního prostředí). Environmentální výchovu a vzdělávání nejen na téma hnízdění ptactva a zvyšování populace pěvců prováděnou v průběhu roku v dětském oddíle Koniklec podpořilo Ministerstvo životního prostředí a Český svaz ochránců přírody v programech podpory středisek environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

Ale to ještě není všechno…

Zanesení polohy jednotlivých budek do map i jejich pečlivá identifikace (každá budka je diskrétně barvou označena ve formátu počáteční písmeno parku + číselné pořadí a logem „KONIKLEC“ na přední straně) umožní každoroční kontrolu, opravy závad a vypracování hnízdních map. Tuto činnost budeme nadále zajišťovat a výsledky pravidelně odevzdávat. Pokud však v terénu naleznete naší poškozenou budku, oznamte nám to prosím, abychom mohli co nejdříve zajistit nápravu a udržovali budky v kontinuálním množství a funkčním stavu