Nejen složitá situace posledního roku iniciovala trend výukových videí doplňujících či přímo nahrazujících výuku. Ani my jsme nezaháleli a v rámci projektu Město do kapsy – mikroklima a veřejný prostor v okolí školy 2020/2021 jsme vytvořili sérii krátkých videí zaměřených na výuku řady témat mimo školní lavice.

Videa jsou svým obsahem zaměřena na ekologická témata a poskytují dětem nevšední zkušenosti a zážitky opírající se o vědecké pokusy. Jsou určena pro žáky základních a středních škol, kteří chtějí do výuky napříč předměty zařadit kromě teorie také zkušenosti z praxe. Studenti se svými učiteli mají možnost po vzoru výukových videí prozkoumat, zhodnotit a následně navrhnout opatření na zlepšení života v okolí školy. Metodika pokusů se dá nicméně aplikovat také na okolí bydliště. Je tedy možné využívat výuková videa a provádět pokusy i ve složité situaci, jíž jsme byli nedávno svědci.
Vybírat můžete nejen z následujících videí:

Probíráte s dětmi znečištění ovzduší, koloběh vody či vodní bezobratlé? Rádi byste s dětmi prozkoumali okolí vaší školy?

Zapojte se do projektu Mikroklima okolí školy nebo využijte naše výuková videa dostupná na našem kanále


Všechny potřebné informace o projektu najdete na webu projektu: