Naše ekocentrum nabízí základním školám široké spektrum ekologických výukových programů. Pedagogové na prvním stupni mohou vybírat vnitřní programy z témat od mraveniště, přes význam vody až po třídění odpadků. Programy jsou vždy rozlišeny na verzi pro 1. třídu a na verzi pro 2. – 5. třídu. Pro 4. a 5. třídy doporučujeme 3 hodinové varianty programů, běžná délka je 2 vyučovací hodiny.

Mezi nejoblíbenější a nejčastěji objednávané programy patří program o třídění. Pojmenovali jsme ho „Duchové z popelnic“ a spojuje v sobě pohádkové téma duchů a bílé paní s realitou odpadků a jejich tříděním. Lektor má pro žáky nachystané nejen poutavé obrázky duchů a kartičky s běžnými typy odpadků, ale i reálné odpadky. V tom je velká síla tohoto programu. Žáci si mohou odpadky osahat. Ač klasické odpadky mají denně v ruce, v programu se na ty naše s radostí vrhnou a pod dozorem lektora je třídí. Jsou tedy aktivně zapojeny do programu, dotýkají se pomůcek a vše si vyzkouší. Program je různorodý, od klidné komunikace s lektorem, přes třídění, hmatové pytlíčky a „čichací skleničky“, po pohybovou hru týmů. Činnosti se střídají a žáci tak skvěle udrží pozornost ve chvílích, kdy je potřeba.

Druhé místo pomyslného žebříčku oblíbenosti (četnosti realizací) obsadily programy Domácí a divoká zvířata a Tajemství lesa.

Verze programu Domácí a divoká zvířata pro 1. třídy prošla na podzim 2015 velkou úpravou. Program jsme více zaměřili na hospodářská zvířata a obohatili o pomůcky v podobě produktů těchto zvířat, které si žáci mohou osahat. V programu se opět často střídají činnosti, žáci třídí zvířata na domácí a divoká, zkoumají produkty těch domácích. Pomocí masek se do zvířat i vžívají a jsou vedeni k pochopení, že každé zvíře zasluhuje vlídné zacházení.

Program Tajemství lesa (verze pro 2. – 5. třídu) prošla také úpravou. Na konci roku 2015 vznikla nová (a velmi krásná) pomůcka – lesní patra s možností umístění zvířecích obyvatel do správných míst. Žáci se v programu seznámí s lesem jako ekosystémem, i s jeho jednotlivými částmi a s členěním lesa. Střídání činností je samozřejmostí, k nejoblíbenějším aktivitám patří hmatové pytlíčky, které skrývají pobytové znaky různých lesních obyvatel.

Třetí místo v našem hodnocení zaujímá program Do hlubin rybníka. Že se program týká ekosystému rybníka je nasnadě, jeho užší zaměření pak je na obojživelníky – žáby, u starších žáků částečně i na mloky. Při závěrečném hodnocení se lektoři mimo jiné ptají žáků, co nového se při programu dozvěděli. Z odpovědí je vidět, že ač se rybník může zdát jako běžně známý, skrývá spoustu zajímavostí. Nové informace, které žáci zmiňovali, byli například životní cyklus obojživelníků, potravní pyramida, že je rybník lidské dílo, nové druhy rybničních organizmů nebo žabí podchody. Tématu bezpečnosti žab je v programu věnována dokonce pohybová aktivita, žáci si na vlastní kůži vyzkouší, jaké to je být žábou. V prvních třídách po této zkušenosti přichází záchrana žab – přenos přes silnici. Klíčovým cílem je seznámit žáky s hlubokým významem rybníka a podle ohlasů věříme, že se to děje.

Naše programy jsou průběžně vylepšovány a aktualizovány – na základě připomínek lektorů či pedagogů a dle aktuálního stupně poznání v daném oboru. Děkujeme všem, kteří s námi spolupracují a dávají zpětnou vazbu naší práci.