Stezka vede po asfaltové cestě podél Libušského potoka a spojuje západní a východní vstup do Modřanské rokle. Náš projekt se doplňuje s programem, jež realizuje MČ Praha – Libuš ve spolupráci s neziskovou organizací Stromy, a jehož součástí jsou informační tabule podél Písnického potoka (v chráněné i nechráněné části). Podél Libušského potoka a na trase roklí jsme rozmístili celkem sedm informačních tabulí v pravidelných rozestupech.
Obsahem jednotlivých tabulí je vždy text tematicky zaměřený na určité zajímavosti území a průvodní obrázky, případně mapky. Naším cílem bylo vytvořit text, který bude odborný a zároveň srozumitelný široké veřejnosti. Jelikož texty tabulí na sebe přímo nenavazují, je možné stezku projít oběma směry. První i poslední tabule obsahují obecné informace o Modřanské rokli a návštěvní řád.

Více o Modřanské rokli a informačních tabulích zde