Během projektu Vodní škola vytvořili žáci ZŠ Špitálská nádhernou velikou nástěnku s výstupy z projektu. Na její výrobě se podílelo 12 žáků ekologického semináře pod vedením paní učitelky Mgr. Pavly Skazíkové. Největší zásluhu na vzniku nástěnky mají děvčata z 9. ročníků Nicole Dittmannová, Timea Töröková a Aneta Křivská. Nástěnka je velká 5 x 2 m a děti ji vytvářely cca měsíc z materiálů, které samy přinesly. To si zaslouží velký obdiv. Děkujeme za krásnou prezentaci Vaší i naší práce.