Po loňské premiéře proběhl letos Den Země na Praze 12 opět ve Freestyle parku Modřany na břehu řeky Vltavy. Díky blízkosti cyklistické stezky a zejména slunečnému počasí jej navštívila řada občanů Prahy, zejména rodin s dětmi. Den Země zajistila svým občanům MČ Praha 12 ve spolupráci s Ekocentrem Koniklec.

Pro děti a mládež bylo připraveno 10 herních stanovišť v rámci soutěže „Prolez les“. Soutěžící si tak mohli např. zkusit složit puzzle „Význam lesa“, porovnat stáří svých příbuzných se stářím stromu pomocí letokruhů, poznat výrobky z certifikovaného dřeva, poskládat životní cyklus sešitu, sestavit na plátně model skleníkového efektu, nalézt preventivní řešení k lesním škodám či se vžít se do role „koně“ a těžit dřevo udržitelným způsobem. V doprovodných aktivitách si děti mohly vyzkoušet, jak vyzrát na pytlácké oko, jak střílet různými typy šišek či jak vyrobit z přírodních materiálů lesní zvířátko. Pro předškoláky byl připraven stan – mraveniště s jeho obyvateli. Za účast i za dobré výsledky v soutěžích si děti odnesly pěkné ceny ze dřeva z lesů certifikovaných značkou PEFC. Další soutěž pro děti s názvem „Klíče od pevnosti Země“ připravili Ostříži z Kamýku.

Na dospělé návštěvníky Dne Země čekala řada informačních či prodejních stánků. Ke koupi byl med u včelaře Jakuba Dolínka, který nabízel podívanou na prosklený úl s včelami, lesní bylinky u babky bylinkářky z prodejny Beledis a Fair Trade dřevěné výrobky a pochutiny u stánku obecně prospěšné společnosti Jeden svět. Zajímavé informace o šelmách podávali pracovníci společnosti Hnutí duha, o udržitelném lesnictví a certifikaci lesů občanské sdružení PEFC, kamna na pelety předváděla společnost Tukan RG. Své dřevořezbářské a truhlářské umění přišli prezentovat učitelé a žáci SUPŠ Praha 3. O výsadbě stromků zajímavě povídal pan Dvořák – hajný z Cholupic. Nechyběl ani tradiční stánek Pražských služeb, který informoval o odpadové problematice a stánek Ekoporadny Praha.

Celé odpoledne zpestřoval návštěvníkům program na podiu. Po příspěvcích entomologa Štěpána Kubíka a odborníka na udržitelné lesnictví Stanislava Slaniny následovala soutěž pro rodiny „Vypěstuj si svůj vlastní les“. Na pódiu se také prezentovaly tři základní školy z MČ Praha 12. Návštěvník jistě také potěšil divadelní soubor Standa a Vanda, občanské sdružení Merlin pro ochranu sov a dravců, Jezdecký oddíl TJ Orion, živá hudba a výborný guláš z místní kuchyně.

Letošní Den Země se tedy vydařil a nezbývá nic než doufat, že se nejen v českých, ale i světových lesích bude hospodařit stále udržitelněji.