Opět jsme kosili v mokřadní louce Na Beránku, a to na přelomu června a července. Kosení probíhalo postupně po dobu zhruba dvou týdnů na ploše cca 8000 m2, přičemž prostor čítající zhruba dalších 3000 m2 nám pomáhali spásat koně.

Mozaikovité kosení poznáte v terénu poměrně snadno – vytváří totiž pásy, čtverce či jiné vzory posečených a neposečných ploch. Tento způsob umožňuje živočichům, zejména těm drobným, nalézt bezpečná místa k úkrytu, ale také prostory pro obstarávání potravy či pro rozmnožování, kuklení, líhnutí a další přirozené cykly a potřeby.

Více než polovinu pokosené trávy se podařilo darovat místním chovatelům koní, kteří biomasu využili k usušení na seno, zbytek hmoty bohužel znehodnotily dlouhotrvající deště, a tak byla naložena do kontejneru na bioodpad a odvezena do místního sběrného dvora k likvidaci.

Tento projekt finančně podpořily MČ Praha 12 a MHMP, dovoz a odvoz kontejneru pro nás zařídila MČ Praha 12.