„Stavitelé města I“ je ekologický výukový program pro 2. – 3. třídy základních škol, který realizujeme v rámci projektu Vzdělávací programy a projekty pro MŠ, ZŠ a SŠ „Adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu“ na MČ Praha 8. Cílem projektu je, aby žáci získali znalosti a dovednosti o tom, jaká adaptační opatření lze ve městě, kde žijí, dělat, a jak se mají oni sami chovat v případě negativních projevů klimatické změny (povodně, přívalový déšť, sucho, vysoké teploty, extrémní klimatické jevy – např. ledovka, vichřice). Projekt financuje Hlavní město Praha a městská část Praha 8.

V lednu a v únoru 2020 se tohoto programu zúčastnila třída 3.C ze ZŠ Petra Strozziho a všechny třídy 2. a 3. ročníku ZŠ Dolákova. Žáci si pomocí aplikace na interaktivní tabuli vyzkoušeli přestavět město, které bylo zasaženo negativními dopady změny klimatu. A následně se vydali ven a tvořili návrhy opatření pro okolí své školy.

Žáci ZŠ Petra Strozziho navrhovali průlehy do parku, spád vody z chodníku ke stromům, zatravněná parkoviště, střechy budov a osázení hlíny kolem stromů v chodníku. Inspirací pro ně byl i kancelářský komplex Invalidovna.

Žáci ZŠ Dolákova během procházky od školy k autobusové zastávce Sídliště Bohnice a přes „Žluťák“ zpět do školy navrhovali tato opatření: jezírko v parku, zatravňovací dlažbu na parkoviště, zelenou fasádu na domy, zelenou střechu na obchod a jednopodlažní stavby, stromy na velkou dlážděnou plochu před obchodem a světlejší barvy na domy.

Děkujeme všem žákům a paní učitelkám za výbornou práci v programu!

Více o projektu naleznete na http://evp.adaptacepraha.cz/