Ve školním roce 2017/2018 projekt proběhne ve 12 školách v různých městských částech Prahy. Zjištěné informace o stavu životního prostředí v různých městských částech, dříve realizované aktivity jsou prezentovány především na webových stránkách projektu.

Projekt „Mikroklima okolí školy“ vznikl v roce 2013 inovací úspěšného projektu „Město do kapsy“, který připravila 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p. s.

Projekt je určen pro žákovské kolektivy pražských základních škol (ideálně 6. – 9. ročníku) a mladší ročníky víceletých gymnázií. Jeho podstatou je zkoumání životního prostředí (ovzduší, vody a zeleně) v okolí školy ve spolupráci s občany a úřadem městské části. Realizuje environmentální výchovu ve škole.

Stále je možno se do projektu přihlásit. Pojďte s námi zkoumat životní prostředí v okolí své školy a hledat možnosti jeho nápravy.

Kontakt na koordinátora projektu:

Mgr. Lenka Winterová
e-mail: lenka.winterova@ekocentrumkoniklec.cz
telefon: +420 737 650 778

Webové stránky projektu