CELOSTNÍ POHLED NA MĚSTO PŘI PLÁNOVÁNÍ MODRO-ZELENÉ INFRASTRUKTURY

Na prostor města má každý z nás jiné nároky. Často se rozdrobí do tisíce malých požadavků, pro které není vidět celek.  Při plánování modro-zelené infrastruktury je celostní pohled na město zcela zásadní. Vytvořit funkční systém modro-zelené infrastruktury totiž vyžaduje spolupráci mnoha oborů. Jak se mění projekty hospodaření s vodou v čase, jakou roli hraje přechod města do volné krajiny nebo kam se mají obrátit domácnosti, obce a podniky pro finanční podporu, na to budou odpovídat mluvčí z České republiky, Slovenska, Velké Británie a Spojených států amerických. Kromě nových poznatků představí také řadu nových příkladů práce se srážkovou vodou v městském prostředí.

Datum: 11. 11. 2021 (9:30-16:00)

Místo konání:  Kongresové centrum Vavruška, Karlovo nám. 317, 120 00, Nové Město, Praha

Více informací najdete na webové stránce Počítáme s vodou.