V lednu 2019 jsme spolu s žáky 6.C ze ZŠ Jílovská pověsili v oblasti lesa v Hodkovičkách 4 dřevěná krmítka. Akce byla součástí projektu realizovaného za podpory MHMP a Městské části Praha 4.

Hlavním cílem projektu Město z prací perspektivy je seznámit veřejnost se známými i méně známými druhy ptáků, které sdílejí stejný životní prostor s lidmi. Kromě instalace výše zmíněných krmítek projekt počítá s realizací interaktivní naučné stezky, věnované ptákům ve městě a péči o ně. Panely naučné stezky budou v lese Hodkovičky instalovány v průběhu roku 2019.

Instalace krmítek nabídne veřejnosti, která se chce aktivně podílet na péči o městské ptactvo v nepříznivých zimních podmínkách, možnost přikrmovat ptáky v lese Hodkovičky bez použití krmítek z PET nádob. Nově instalovaná drevěná krmítka se těšila hojné návštěvnosti již den po vyvěšení. Někteří z návštěvníků byli zachyceni přímo na „místě činu“.

Krmítka je možné k pomoci ptákům využívat již nyní. Nejvhodnější a nejoblíbenější potravou jsou semena černé slunečnice, dále obilná zrna, ovesné vločky, drcená jádra vlašských ořechů, proso či různé směsi určené přímo pro ptactvo. Nabídnout lze rovněž nakrájená jablka či bobule. Nevhodné či dokonce zdravotně závadné jsou zbytky z kuchyně, jakékoli slané, uzené, přepálené, plesnivé či shnilé potraviny. Nedoporučujeme do krmítek sypat ani pečivo nebo jeho zbytky.