Po covidovém roce, který dal stopku téměř všem rozjetým projektům doufáme, že ten letošní ročník projektu Město do kapsy bude poznamenán již jen minimálně.

V letošním ročníku nabízíme účast v projektu celkem sedmi školám.

Projektovou část Mikroklima okolí školy se rozhodli plnit studenti nižších ročníků Gymnázia Elišky Krásnohorské na Praze 4, žáci ze ZŠ Antonína Čermáka na Praze 6 a máme zástupce i z Prahy 1 a to ZŠ Náměstí Curiových. S ostatními školami se zatím jedná.

V rámci části Mikroklima okolí školy žáci zkoumají jak již název napovídá nejbližší okolí místa, kam téměř denně dochází a to z pohledu OVZDUŠÍ, VODY a ZELENĚ. Po důkladném prozkoumání všech zmíněných aspektů místa pak vymýšlejí opatření, jak mikroklima ve svém okolí zlepšit. Doufáme, že se podaří získat finance na realizaci alespoň některých těchto opatření.

Projektovou část Veřejný prostor v okolí školy zatím nemáme naplněnou, pokud by vaše škola měla zájem, neváhejte se do projektu přihlásit. Společně budeme zkoumat okolí školy nebo vytipovanou lokalitu v městské části z pohledu bariér a problematických území, budeme hledat místa se zajímavou historií a na konci školního roku budeme moci navrhnout a zrealizovat zajímavé opatření ve veřejném prostoru.

Přejeme všem zapojeným školám úspěšný školní rok!