Ve školním roce 2020/2021 se projektu Město do kapsy – mikroklima a veřejný prostor v okolí školy 2020/2021 účastnili 2 školy.

Kvůli koronavirové situaci, se zapojily jen školy, které chtěly projekt realizovat v rámci výuky přírodovědných seminářů a měly tak na něj prostor i při distanční výuce. Žáci dělali většinu projektu doma pomocí pracovních listů a multikomponentních úloh, nezkoumali tak přímé okolí školy, ale okolí svých domovů. Na konci pracovních listů vymýšleli opatření pro své okolí nebo hodnotili svůj postoj k výrokům o klimatu a mikroklimatu.

Žáci ZŠ Mikoláše Alše nakonec stihli i společně realizovat pár pokusů z projektu na konci školního roku. Například se snažili prokázat, jak rostliny odpařují vodu. Podívejte se zde na fotky z pokusu a nakreslené termosnímky pohledů z oken pokojů žáků ZŠ Mikoláše Alše nebo na osobní postoj k výrokům žáků FZŠ prof. Otokara Chlupana.

Více informací a výstupů z projektu najdete v kapsách škol na stránkách projektu:

https://www.mestodokapsy.cz