Veřejné jednání k projektu výsadby sadu a tvorby doprovodného mobiliáře (naučné tabule, lavičky) se uskutečnilo 15. října v odpoledních hodinách v budově ZŠ a MŠ Na Beránku, Pertoldova 51. 
Besedu zahájila místostarostka Eva Tylová, která se podílela i na přípravě projektu, úvahou o významu stromů pro náš život. „Stromy produkují kyslík, zachycují prach, tlumí hluk, zvlhčují ovzduší a ochlazují nás svým stínem za parného léta. Mají však i významnou funkci estetickou, např. ovocné stromy na jaře rozzáří město svými květy. Proto jsme se rozhodli na Násirově náměstí vysadit jabloňový sad.“

Prezentace projektu se ujal MUDr. Hynek Jebavý z Ekocentra Koniklec. „Cílem projektu je zajímavé využití prostoru u Násirova náměstí jako plochy zeleně s rekreační a výchovně-naučnou funkcí a vytvoření příjemného odpočinkového místa pro setkávání. Pro danou lokalitu byl zvolen jabloňový sad s naučnou funkcí. Pro výsadbu budou použity různé české historické odrůdy jabloní, které budou popsány na doprovodných tabulích. Doporučujeme odrůdy s rozdílným vzhledem plodů a různou dobou zralosti,“ mimo jiné uvedl.

Vysázeno bude 14 výpěstků jabloní v rámci skupinové výsadby vyšších kmenových tvarů a budou instalovány dvě lavičky.

RNDr. David Svoboda z Přírodovědecké fakulty UK seznámil příchozí se starými odrůdami jabloní včetně ukázek plodů. Obvykle se tak nazývají odrůdy, které se pěstovaly před koncem druhé světové války. Upozornil na to, že „staré odrůdy se vyznačují specifickými vlastnostmi a znaky plodů. Patří mezi ně často velmi osobitý vzhled, tvar, vybarvení, chuť a vůně, které u běžně dostupných moderních odrůd nenajdeme“. Zájemci mohli ochutnat i mošty z několika odrůd.

Účastníci jednání obdrželi hlasovací lístky, kde vybírali sedm z asi tak dvou desítek odrůd k výsadbě a také se zapojili do diskuze o finální podobě laviček a naučných tabulí.

Byly vybrány tyto odrůdy: Průsvitné letní, Hájkova muškátová reneta, Matčino, Ontario, Sudetská reneta, Malinové holovouské, Panenské české (náhradní odrůdy jsou Malinové hornokrajské, Smiřické vzácné, Gdánský hranáč, Kožená reneta). Pro veřejnost bude sad otevřen v dubnu 2014.

„Toto veřejné jednání bylo příkladem toho, jak se lidé mohou podílet na vytváření budoucího vzhledu svého okolí, děkuji všem kteří se do akce zapojili,“ dodala místostarostka Eva Tylová.
Projekt výsadby finančně podpořilo Hlavní město Praha i Městská část Praha 12, za kterou se také zúčastnily místostarostka Hana Jandová a neuvolněná radní Miroslava Veselíková.