Film „Malý průvodce po ekocentrech“ představuje širokou síť ekocenter v České republice, na státu nezávislých subjektů, kterých je u nás kolem stovky. Pro státní správu představují základní prostředník mezi strategiemi a praxí na školách. Často jsou umístěné v unikátní přírodě, ale také ve velkých městech jako je Praha nebo Brno, některé mají více než 30-letou tradici. Film představuje několik z nich a ukazuje i aktuální priority, na které se environmentální vzdělávání u nás soustředí. Film byl vyroben s podporou Ministerstva životního prostředí, mj. pro účely prezentace na Světovém kongresu environmentálního vzdělávání (konaném v březnu 2022), natáčen byl na podzim 2021.

Vyrobila 16:9 Production, s.r.o, 2022.