Dne 9.12.2010 se konala ve Velké zasedací síni Magistrátu hl. m. Prahy krajská konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro veřejnou správu a firemní oblast. Pořadatelem akce bylo Hlavní město Praha, organizátorem byla společnost MCN, o.p.s. Konference byla určená především pro představitele městských částí hlavního města Prahy, pražských NNO a podnikatelských subjektů. Konference se zúčastnilo 110 osob.


Program konference byl rozdělen na dvě části. Dopoledne bylo věnované prezentacím, ze kterých se účastníci dozvěděli zásadní informace o strategii ekologické výchovy v hlavním městě Praze, strategii a koncepci EVVO Ministerstva životního prostředí ČR či o dobrovolných přístupech, kterými lze zvýšit konkurenceschopnost malých a středních podniků a které má v gesci Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Velmi zajímavou a zpětně velmi dobře hodnocenou byla prezentace vzdělávacích projektů společnosti VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. Na konferenci se také představil Ekolist.cz – deník o životním prostředí, který byl jedním z mediálních partnerů akce.

Odpolední část konference byla určená pro konkrétní předání nových poznatků či příkladů dobré praxe formou workshopů, jejichž facilitátory byli odborníci z praxe.

Ing. Vladimír Dobeš, M.Sc. (ENVIROS, s. r. o. – Poradenství v oblasti energetiky a životního prostředí) vedl workshop na téma „úspora nákladů efektivnějším využíváním zdrojů a proaktivní přístupy ochrany životního prostředí pro podnikatelský sektor“.

MUDr. Hynek Jebavý (předseda organizace, Ekocentrum Koniklec) se se svojí diskusní skupinou věnoval příkladům dobré praxe při spolupráci NNO s podnikateli a samosprávou.

Ing. Radek Patrný (koordinátor Dopravního programu Nadace Partnerství) diskutoval téma „osvěta a ekologická výchova o udržitelné dopravě v urbanizovaném území, doporučení pro aktivity podporující udržitelnou dopravu ve městech a její osvětu, možnosti financování“.

Ing. Petr Švec (ředitel Národní sítě Zdravých měst ČR) měl pro nejpočetnější skupinu posluchačů připraven workshop na téma „Místní Agenda 21 v rámci hlavního města a spolupráce s EVVO – udržitelný rozvoj, zapojení veřejnosti, příklady dobré praxe“.

Po dobu konference bylo možné seznámit se ve výstavní části sálu s interaktivní prezentací osmi společností a NNO, věnujících se EVVO. Mezi nejpůsobivější patřila prezentace Lesů hl. m. Prahy.

Autoři: Mgr. Vladimíra Jilečková, Mgr. Ing. Petr Holý