Pokud jste se vydali koncem září na procházku podél cholupického mokřadu, mohli jste si všimnout, že je v něm velice rušno. Naše ekocentrum zde obstarávalo pravidelné mozaikovité kosení spojené s dobrovolnickým shrabem sena. Běžně provádíme seč na začátku léta, avšak tento rok přinesl jednu výjimečnou událost, a to hnízdící motáky.

Dravci si pro svou snůšku vybrali právě zarostlou mokřadní louku, a tak bylo nasnadě, abychom je při hnízdění vyrušovali co nejméně. Děkujeme proto panu Petru Kolomazníkovi ze záchranné stanice Penthea, který se dlouhodobě aktivně podílí na záchraně cholupického mokřadu a jenž nás na skutečnost, že zde dravci zahnízdili, včas upozornil a zasadil se o to, aby byli ptáci a zejména jejich mladí v co největším bezpečí. K ochraně ptačích mláďat mimo jiné přispěla společnost AGRO Jesenice, která reagovala rychle a pružně na urgenci pana Kolomazníka a přímo v terénu upravila trasu právě probíhajících zemědělských prací s těžkou technikou. Ta totiž probíhala v místech, kde se zrovna mladí ptáci pohybovali.

autor fotografií: Jan Moravec, ČSOP

O následné šetrné pokosení louky se postaral David Ježek z komunitní zahrady Remízek a pan Ondráček s rodinou, kterým patří náš velký dík, jelikož do terénu „naběhli“ s kosami a ve svém volném čase pomohli zbavit louku zhruba 7000 m2 nechtěného travnatého zárůstu a ještě pomohli značnou část posečené plochy shrabat.

autor fotografií: Jan Moravec, ČSOP

Důležitou tečkou za sečí byl dobrovolnický shrab, jenž se uskutečnil v pátek 1.října, a to pod záštitou Českého svazu ochránců přírody, který nám zajistil dobrovolníky ze společnosti Reckitt Benckiser, zastřešující značku Finish. Velmi děkujeme všem 17 zúčastněným, kteří nám v tento prosluněný den dorazili pomoct. Spolupráce pro nás byla opravdu přínosná a naplňující. Za velký úspěch dobrovolnické události považujeme fakt, že se účastníkům povedlo za jedno dopoledne shrabat a přemístit biomasu rovnou z poloviny pokosené louky. Práce byla fyzicky náročná a vyčerpávající. O to víc si tedy ceníme, že se dobrovolníci pustili do shrabu s elánem, který jim vydržel až do úplného konce akce.

Velice děkujeme všem zúčastněným!

autor fotografií: Jan Moravec, ČSOP

Realizováno v rámci programu rozvoje pozemkových spolků Českého svazu ochránců přírody (www.csop.cz) s grantovou podporou Ministerstva životního prostředí (www.mzp.cz). Materiál nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP.