Po úspěšném absolvování vnitřních výukových programů na téma voda, které skončily v lednu roku 2020, byly vybrány tzv. Vodní týmy. Z každého ročníku to bylo několik žáků, kteří se s námi měli sejít a provést audit spotřeby vody na své škole. Schůzky byly naplánovány na začátek března. Jenže přišla epidemie koronaviru. Naštěstí jsme měli výukovou část projektu za sebou a učitelé i děti byli ochotní vzít si práci na doma. Žáci vypracovali speciální pracovní listy pro tuto situaci, provedli pár pokusů a zjistili spotřebu vody v domácnosti. Počítali i obdobnou spotřebu vody ve škole. Vznikla tak Vodní škola online. Žáci také v pracovních listech uvedli své návrhy, jak na své škole ušetřit pitnou vodu či lépe hospodařit s vodou dešťovou. Souhrn z vypracovaných pracovních listů, postřehy a návrhy na opatření žáků si můžete prohlédnout v přiložených souborech níže.

Jelikož ani naše koordinátorka projektu Vodní škola Tereza Kučerová neměla možnost se s dětmi potkat, vše zpracovala do shrnujícího dopisu věnovaného právě zúčastněným žákům.

Dopis žákům – ZŠ Jeremenkova
Dopis žákům – ZŠ Polesná