Konference proběhla 25. 10. 2017 v Národní technické knihovně v Praze 6 a otevřela téma udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti ve veřejném a podnikatelském sektoru v ČR a v Praze.

Propojila lidi z veřejné sféry, firem i neziskových organizací s cílem podpořit spolupráci a inspirovat řešeními, která v praxi nepovedou k dalšímu poškozování životního prostředí. Představila témata: udržitelné fungování firem a úřadů, CSR, dobrovolné a finanční nástroje, ekologizace provozu firem a úřadů, dobrovolnictví a filantropie, vzdělávání a motivace zaměstnanců, grantové programy firem, komunitní projekty, spolupráce s neziskovým sektorem a s aktéry EVVO.
Součástí byla prezentace firem, úřadů a NNO a burza pomůcek, literatury a informací k tématu.
Konferenci je pořádal MHMP ve spolupráci s Ekocentrem Koniklec.

Článek v Pražské evvoluci je na straně 30.