Podzim patří každoročně projektu „Klíněnka“, jehož hlavním cílem je pravidelný shrab listí jírovců maďalů v předem vytipovaných vnitroblocích na Praze 3 a na Praze 2 za účelem ochrany těchto stromů před invazí klíněnky jírovcové.

Naše jírovce, lidově známé jako kaštany, jsou totiž ohrožovány larvami tohoto drobného denního motýla, který pochází z oblasti Balkánu a v naší krajině zatím nemá přirozeného nepřítele. Housenky jsou pro jírovce nebezpečné, jelikož napadají strukturu listu vykousáváním jeho pletiva. To následně vede ke zhoršené schopnosti asimilace stromu, jeho snížené vitalitě a dřívějšímu opadu (už v průběhu léta můžeme na kaštanech pozorovat seschlé, hnědé listí).

Naše pravidelné podzimní shraby cílí na eliminaci larev klíněnky, které se zakuklují právě v listech kaštanů. Podzimní generace housenek v nich totiž dokáže přečkat zimu a připravit se na jarní líhnutí. Pokud však ve vnitroblocích provedeme opakovaný shrab listí, které posléze šetrně zničíme, můžeme zamezit hojnému líhnutí motýlů v jarním období a jejich dalšímu rozmnožování.

Díky opětovné podpoře, která přišla z městské části Prahy 3 a od Hlavního města Prahy, jsme i letos mohli soustředit své síly na shrab listí ve vnitroblocích s pomocí brigádníků. Na práci jsme vybrali několik studentů z přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, které téma ochrany jírovců před klíněnkou oslovilo i lety prověřené brigádníky.

Brigádníci budou hrabat v období od září do prosince, kdy opakovaně navštíví přes 20 vnitrobloků na Praze 3 a 2. Listí se bude dávat do papírových pytlů, o které si mohou požádat také obyvatelé městské části a s hrabáním tak pomoci.

Bydlíte v městské části Praha 2 či Praha 3, máte ve vnitrobloku kaštan a rádi byste se zapojili do našeho pravidelného podzimního shrabu listí? Pokud patříte mezi potenciální zájemce, neváhejte se pro více informací ozvat na email pavla.zabojnikova@ekocentrumkoniklec.cz.