• Na Praze 3 byl proveden  sběr listí celkem v 20 vnitroblocích. Celkový počet úklidů byl 34 a celkem bylo odstraněno 316 pytlů napadeného listí.
  • Na Praze 2 jsme v roce 2015 prováděli sběr listí v 4 vnitroblocích s celkovým počtem 7 úklidů. Na území této městské části jsme odstranili 34 pytlů napadeného listí.
  • Celkem bylo shrabáno na obou městských částech 350 pytlů napadeného listí při 41 úklidech ve 24 vnitroblocích.


Projekt připravila 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p. s., projekt byl finančně podpořen MČ Praha 3 a Hlavním městem Prahou.