• Na Praze 3 byl proveden  sběr listí celkem v 25 vnitroblocích. Celkový počet úklidů byl 60 a celkem bylo odstraněno 489 pytlů napadeného listí.
  • Na Praze 2 jsme v roce 2013 prováděli sběr listí v 7 vnitroblocích s celkovým počtem 10 úklidů. Na území této městské části jsme odstranili 44 pytlů napadeného listí.
  • Celkem bylo shrabáno na obou městských částech 533 pytlů napadeného listí při 70 úklidech ve 32 vnitroblocích.

Se sběrem listí nám pomáhali firemní dobrovolníci z Československé obchodní banky, z České podnikatelské pojišťovny a z Kooperativy. Dále se dobrovolného hrabání zúčastnili žáci SOUO Belgická. Zapojili se také samotní občané Prahy 2 a 3. Kromě již jmenovaných bychom  rádi srdečně poděkovali Magistrátu hlavního města Prahy, který nám poskytl grant na tento projekt, a Městské části Praha 3, která vedle finanční podpory projektu zároveň zajistila výrobu, distribuci a svoz pytlů.

Projekt na ochranu jírovců maďalů proti klíněnce jírovcové dopadl letos velmi úspěšně a nezbývá než doufat, že i v příští letech se nám podaří společnými silami zlikvidovat alespoň stejné množství napadeného listí.