Ekocentrum Koniklec bojuje proti klíněnce jírovcové již od roku 1998 nejen pomocí sběru napadeného listí, ale i formou osvěty občanů. Ti pak mohou jírovce chránit sami.

V poradně Ekocentra Koniklec ve Chvalově ulici na Praze 3 a na informačních stáncích se dozvíte vše potřebné a obdržíte také speciální papírové pytle.

Od roku 2007 spolupracuje Ekocentrum Koniklec s Fórem dárců, které ve spolupráci se sdružením Byznys pro společnost zprostředkovává pomoc firemních dobrovolníků neziskovým organizacím. Firemní dobrovolnictví je formou dárcovství, kdy firma poskytne veřejně prospěšné organizaci energii ve formě práce a času svých zaměstnanců. Tento typ dárcovství je významný proto, že jde o společnou podporu veřejně prospěšného sektoru zaměstnavatelem a zaměstnancem – zaměstnanci pomáhají svou energií a nasazením; firma pak hradí všechny náklady spojené s akcí.

Letos se do ochrany jírovců společně s pracovníky Ekocentra Koniklec zapojilo již 43 dobrovolníků z ČSOB, České spořitelny, Kooperativy, Provident Financial a T-Mobile a další se chystají pomáhat v příštích dnech. Svojí prací umožňují zvýšení počtu opakování sběru napadeného listí oproti tomu, když pracovníci Ekocentra Koniklec prováděli všechny práce vlastními silami. Pravidelné odstraňování napadeného listí je velmi podstatné pro omezení množství škůdců. Ti se totiž během sezóny stihnou vylíhnout ve třech až pěti generacích. Práce ve vnitroblocích Prahy 2 a Prahy 3 budou tedy probíhat až do prvních mrazů.

Projekt je podporován Hlavním městem Prahou a Městskou částí Praha 3.