Přestože se během zimy stará o mokřadní a bezkolencovou louku Na Beránku pouze sama příroda a lidská ruka přichází na pomoc vždy až na jaře, nelenili jsme a již v půlce února umístili v mokřadu oboustrannou naučnou ceduli. Potkáte ji na okraji louky ve směru od Hornocholupické ulice, poblíž ohrady s koňmi.

A co se z cedule dozvíte? Především zjistíte, jaké živočichy a rostliny můžete ve zdejším mokřadním biotopu potkat. Dále se dočtete podstatné informace o významu mokřadu, proč je tak důležité jej chránit a udržovat a jaké vnější vlivy mohou mokřadní lokalitu Na Beránku vážně ohrozit. Stále se totiž potýkáme se vznikem černých skládek, zejména pak nelegálních navážek bioodpadu, který pro mokřadní území představuje skutečnou ekologickou hrozbu.

Doufáme proto, že fakta, která se občané z cedule dozvědí, jim pomohou lépe poznat pestrý a okouzlující život mokřadu, ale hlavně přinesou uvědomění, že mokřadní biotop Na Beránku je skutečným přírodním klenotem, který stojí za to si chránit a pečovat o něj. Na oplátku totiž získáme cenné území, které nejenže zvelebí prostředí Prahy a poskytne životní prostor mnoha rozličným a vzácným druhům zvířat a rostlin, ale také ve svém okolí zajistí stabilnější klima.

Informační cedule vznikla díky finanční podpoře Hlavního města Prahy.