Informační kampaň probíhala od 15. 4. 2013 do 17. 5. 2013. Celkem se uskutečnilo 22 akcí. Přistavení informačního stánku, sběrových nádob a svozovou techniku zajišťovaly letos tři společnosti: Pražské služby, a.s., AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. a IPODEC – Čisté město, a.s.  Na některých stáncích byla v tomto roce možnost prohlédnout si a vyzkoušet malý popelářský vůz a elektrovysavač. K dispozici byly informační materiály a letáky zejména k problematice třídění odpadů a nakládání s nimi, přírodních ploch, naučných stezek a chráněných území na území hlavního města Prahy, mapy sběrných dvorů, cyklomapy, příručky pro pejskaře a jiné. Na našem stánku byly také připraveny hry pro děti všech věkových kategorií, při kterých si mohly rozšířit své vědomosti nejenom o třídění odpadu. Letošní rok byl vyhlášen Mezinárodním rokem vodního spolupráce i proto byly nejenom naše hry zaměřeny převážně na vodu. Celá akce byla vydařená a nezbývá než doufat, že se za rok opět uskuteční.