Na podzim 2023 byla v Praze 22 otevřena nová naučná stezka od Ekocentra Koniklec „Hájecké putování“. Abychom rozšířili spektrum návštěvníků této stezky, vytvořili jsme s odborníky z firmy Geofun virtuální hru „Aby běsi neběsnili“. Vydat se na cestu do středověkého hradiště a osvobodit místní lidi od nepřízně pohanských běsů tak může od nového roku 2024 kdokoliv, kdo má odvahu a chytrý telefon. O čem hra je?

Hradiště Královice již delší dobu sužují běsi. Je to s nimi opravdu k nevydržení! Pokud jste někdy potkali třeba divoženku, polednici, lešije nebo jinou nadpřirozenou bytost, tak určitě moc dobře víte, o čem je řeč. Tyto bytosti lidem v hradišti, ale i mimo něj, dosti sužují život. Dělají jim různé naschvály, vylomeniny a neplechy. V potoce teče jen fialová voda, neustále mizí úroda na polích a hradišti se každý raději vyhne, protože k němu není možno dojít bez hrůzostrašného zážitku. Místní velitel družiny Drslav se vždy snažil být se všemi běsy zadobře. Vše se ale změnilo nedávno, když se běsi začali všemožně snažit vniknout do kostela v srdci hradiště a nikdo vůbec netuší proč.

Tolik úvod do nově spuštěné hry. Pro instalaci hry postačí v prohlížeči v chytrém telefonu otevřít adresu qr.geofun.cz/648. Telefon sám nabídne instalaci bezplatné aplikace GEOFUN a následně stažení hry „Aby běsi neběsnili“. Pak již stačí dojít na autobusovou zastávku v obci Hájek u Uhříněvsi a aplikace sama nabídne odstartování hry.

Mgr. Alice Končinská k nové hře dodává: „V nově vytvořené výletní hře se návštěvníci dozví mnohé o udržitelném hospodaření v místní krajině, která se může pyšnit různorodostí ekosystémů. Po cestě potkají potok, pole, háj, les, stromořadí, meze, historické slovanské hradiště Šance a možná i jejich obyvatele. Hra tak pomůže nejen v osvětě, ale také v samotném zachování našeho přírodního a kulturního bohatství.“

Hru je možné odehrát kdykoliv během roku a je dobré si na ni vyčlenit alespoň dvě hodiny. Je možné ji projít se psem (na vodítku). Cestou čeká na hráče jak mnoho přírodních, tak historických zajímavostí. Během hry budou také plnit různé úkoly a kvízy. Díky rozšířené realitě uvidí například původní hradištní opevnění a další neobvyklá opatření.

Hra byla realizována jako součást projektu Naučná stezka Hájecké putování, který vznikl v rámci programu Blíž přírodě. Projekt realizovala 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p.s., ve spolupráci s NET4GAS, s.r.o., generálním partnerem ČSOP. Na realizaci se podílela městská část Praha 22 a občané Hájku u Uhříněvsi.

Více informací zde: www.geofun.cz/aby-besi-nebesnili/.

Pro více informací kontaktujte:

  • Martina Zrostlíková, tel. 774 497 327, martina.zrostlikova@ekocentrumkoniklec.cz
  • Vít Pechanec, projektový manažer, GEOFUN, s.r.o., tel. 603 799 819, vitek@geofun.cz