Ničivé povodně letošního jara zasáhly také naučnou stezku Počítáme s vodou, kterou jsme v loňském roce zbudovali v těsné blízkosti Vltavy. Její součástí jsou také názorné ukázky správného hospodaření s dešťovou vodou – jezírko a zelená střecha. Naučné tabule naštěstí vodní smršť přežilyVoda, která dosahovala až k cyklostezce vedoucí po vysokém náspu, se však převalila přes jezírko i zelenou střechu.

Škody však nebyly příliš závažné a tak jsme je za neocenitelné pomoci pracovníků veřejné služby, které poskytla městská část Praha 12, zvládli opravit během jediného dne.  Konstrukce zelené střechy se po povodni začala propadat. Silným mužům z veřejné služby se podařilo konstrukci odmontovat a sejmout z naučné tabule na provizorní lešení, kde jí zručný pracovník Koniklece opravoval, zatímco ostatní se vrhli na opravu jezírka. Vyčistili zanesený přítok i odtok a upravili a vypleli zarostlé a poškozené břehy. Samotné jezírko jsme také vyčistili, ale jen do té míry, abychom z něj nevystrnadili žáby i jiné živočichy, kteří se zde usídlili. Nakonec jsme posekali trávu v blízkém okolí jezírka a vyzvedli opravenou zelenou střechu zpět na naučnou tabuli.

Naučná stezka tedy teď vypadá opět jako nová, chybí pouze lavičky a koše. Ty sem však budou doplněny snad na podzim, kdy bude realizováno pokračování naučné stezky.

Děkujeme zejména Praze 12 za finance a pracovní síly, které na opravu poskytla. Velký dík patří samozřejmě také silným mužům z veřejné služby.