Téměř každý, kdo žije v Praze, zná cyklotrasu A2 procházející celou Prahou na po pravém břehu Vltavy. Méně lidí už ví, že v jejích nejfrekventovanějších úsecích, což je na samém kraji Prahy, můžou chodci či běžci využít nezpevněnou příjemnou pěšinku těsně u břehu řeky. Ekocentrum Koniklec se nyní podílí na vybudování odpočinkových míst, jezírka a naučných tabulí u pěšinky vedoucí z Modřan na Zbraslav rovnoběžně s cyklostezkou.

Budou zbudovaná dvě odpočinková místa s lavičkou a s naučnou tabulí, která bude spojovat jedna společná myšlenka – hospodaření s dešťovou vodou v krajině. První z těchto míst bude u nejmenší (a směrem ven z Prahy poslední) Komořanské laguny. Část laguny bude vyčištěna, povede k ní cestička a na jejím břehu budou umístěny lavičky. Na tabuli historii a původní význam lagun, ale také na její dnešní význam jakožto malou vodní plochu a na vzácný ekosystém, který okolo starých lagun vznikl.

Druhé odpočinkové místo bude pod Radotínským mostem. Zde bude zbudováno malé foliové jezírko napájené dešťovou vodou, která zde vytéká z kamenného portálu a zpevněným korytem teče rovnou do řeky. I zde bude lavička a naučná tabule. Tabule bude zastřešena zelenou střechou. Oba tyto prvky – jezírko i zelená střecha – ukazují způsoby, jak vodu v krajině udržet.

Všechny  prvky budou dokončeny do konce prázdnin a slavnostní otevření je plánováno na 14.září 2012.

Projekt je financován firmou Nestle a Městskou částí Praha 12.

Před započetím realizace projektu: