Akce pro veřejnost v rámci projektu „Pusťme si domů dešťovou vodu“ s názvem „Den vody v Litoměřicích“  se konala ve spolupráci se střediskem ekologické výchovy a etiky Sever dne 4. 10. 2011 náměstí v Litoměřicích v Ústeckém kraji. Celý den bylo velice krásné počasí „babího léta“, i díky tomu byl zájem veřejnosti úctyhodný.

Před začátkem akce byly osloveny základní a střední školy, které ve městě Litoměřice sídlí, byly vytvořeny plakáty, kterých si místní občané, ale i lidé ze širokého okolí mohli povšimnout na vývěsných tabulích či elektronicky na internetu.

Během této akce bylo v Litoměřicích osloveno několik stovek občanů. Akci také navštívily jak základní tak mateřské školy z Litoměřic, pro které bylo přichystáno několik desítek velmi poučných a zajímavých her, které doplňovaly proškolené poradkyně z VŠ environmentálního zaměření se specializací na revitalizace krajiny. Zájem žáků základních i středních škol nás velice potěšil, někteří studenti strávili u našich stánků i více jak hodinu, aby stihli vyzkoušet co nejvíce naučných her. Někteří se vraceli ještě i v odpoledních hodinách samostatně. Tento typ vzdělávání formou hry, kvízů, puzzle, skládání, modelů se jim velice zamlouval a konstatovali, že jim to mnohdy dalo více než samotné hodiny přírodovědy (biologie), chemie, ekologie atp.  Rozdělení her dle věkových skupin a jejich samotné vypracování si chválila většina hráčů.

Akci navštívilo i mnoho seniorů, kteří se v prostoru krásného litoměřického náměstí pohybovali. Někteří již mají jednotlivá opatření pro ušetření pitné vody a využití vody dešťové v domácnosti či na zahradě zavedené. Jeden z návštěvníků například uvedl, že využívá vodu z koupelny, kterou přečerpává do rezervoáru, dále na splachování toalety.

Souběžně s projektem Ekocentra Koniklec si návštěvníci litoměřického náměstí mohli vyzkoušet pojízdnou vodní laboratoř ekologického střediska Sever.

Akci přišlo zdokumentovat několik regionálních novinářů, články o tom co se během Dne vody v Litoměřicích dělo si můžete přečíst např. v Litoměřickém deníku, v Litoměřicko24, na portále města Litoměřice atp.  Akci přišla zdokumentovat i regionální televize, která s námi natáčela rozhovor o významu této akce.

Akce v Litoměřicích byla zrealizována za podpory MŽP ČR a SFŽP ČR.