Stejně jako v předchozích letech, i letos mohli lidé společně s námi oslavit Den Země na břehu Vltavy v Modřanech. Akce se konala 20.4. 2013 v areálu Freestyle Parku a uspořádala ji městská část Praha 12 ve spolupráci s Ekocentrem Koniklec.

Stánky s hrami pro děti i doprovodné stánky byly letos inspirovány Mezinárodním rokem vodní spolupráce, který pro rok 2013 vyhlásilo OSN. Přesto, že bylo velmi deštivé počasí, lidé se vody nezalekli a na Den Země dorazili.

Na úvod celého programu přišli na pódium zástupci MČ Praha 12 a přivítali všechny návštěvníky. Ti si po té mohli poslechnout, jak krásně pějí děti z hudebního souboru Sluníčko a mráček.

Zajímavou součástí programu na pódiu byl rozhovoru s Ing. Ondřejem Nehasilem, který je projektantem a expertem pro systémy využívání dešťové vody. Rozhovor přiblížil návštěvníkům principy ekologického hospodaření s dešťovou vodou a také poradil, na co vše je možné dešťovou vodu v domácnosti využít.

Vzrušujícím zážitkem pak bylo divadelní představení Zeměžrouti, které předvedli herci z Ekodomova.

Na velkolepé oslavě Dne Země nechyběla ani hudba: dětem i dospělým zahrála k tanci kapela Živá Huba a v deštivém počasí tak pozvedla náladu všem návštěvníkům i účinkujícím.

Pro soutěživé návštěvníky byla připravena Vodní olympiáda. Soutěžilo se v družstvech a hráči mohli během jednotlivých disciplín poznat, jak je obtížné vodu zadržet, přemísťovat či jak je voda těžká.

Pro děti bylo připraveno 10 stanovišť, kde mohli hrát rozličné hry zaměřené na hospodaření s dešťovou vodou a mezinárodní kontext. Mohly si tak zkusit sestavit kořenovou čistírnuhádat kde na světě je největší nedostatek vodyodhadnout vodní stopu rozličných plodin a výrobků či určovat, jak lze využít dešťovou vodu.

Na doprovodných stáncích bylo možné vidět práci s dravci, získat informace a rady jak vytvořit přírodní zdravou zahradu či nakoupit fairtradové výrobky.  Nechyběly ani stánky, kde se prezentovaly základní školy Prahy 12.

V neposlední řadě byl na Dni Země také stánek Ekoporadny Praha, kde se lidé mohli dozvědět zajímavé informace z rozličných ekologických odvětví, zvláště pak z oboru hospodaření s dešťovou vodou.

Den Země se vydařil i přes nepřízeň počasí. Bylo to velkolepé a my doufáme, že přijdete i za rok.