Poté, co žáci druhého stupně obou do projektu zapojených škol absolvovaly terénní exkurze i vnitřní výukové programy na téma voda, mohli aplikovat nově nabyté vědomosti a vymyslet opatření, které pomůže ušetřit pitnou vodu či lépe hospodařit s vodou dešťovou ve škole či na školním pozemku. Na obou školách se proto sešly skupiny odborníků z řad žáků účastnících se projektu, daly hlavy dohromady a vymyslely návrhy možných opatření, ze kterých sestavily anketu a nechaly hlasovat své spolužáky a učitele. Díky finanční podpoře projektu ze strany Ministerstva životního prostředí a Magistrátu hlavního města Prahy se mohla opatření realizovat.

Na ZŠ Špitálská tvořili odborníky žáci absolvující ekologický seminář pod vedením paní učitelky Mgr. Pavly Skazíkové. Výhercem ankety bylo opatření vztažené k lepšímu hospodaření s dešťovou vodou na pozemku školy – oprava okapu a umístění sudu na dešťovou vodu a dále umístění 17 velkých květináčů s rostlinami na terasu školy. Díky tomuto opatření neodteče část dešťové vody kanálem z pozemku školy, nýbrž bude využita k zalévání rostlin v květináčích, a tak tedy zůstane v daném regionu a zapojí ze zpět do malého vodního cyklu, který je bohužel velkým odtokem dešťové vody pryč z místa spadu často narušen. Navíc se část dešťové vody sama vsákne do hlíny ve velkých květináčích a též zůstane v malém vodním cyklu. Vypařováním rostliny pomohou také ochladit mikroklima okolí školy za teplých dnů.

Na FZŠ Umělecká sestavila skupina odborníků pod vedením paní učitelky Mgr. Alice Vlachové též svou anketu a hlavně mezi žáky v popularitě vyhrálo opatření na lepší hospodaření s dešťovou vodou – jezírko na pozemku školy. Po zvážení všech možností a po poradě s vedením školy bylo vybráno opatření, které v anketě získalo těsně druhou příčku – zakoupení a instalace spořičů vody na fotobuňku. Tyto spořiče se instalují na stávající vodovodní baterie na umyvadlech a díky infračervenému senzoru pohybu se voda spustí jen, když mají žáci ruce pod kohoutkem. Tímto se zabrání velkému plýtvání pitné vody, která jen zbytečně odtéká do kanálu, když si žáci mydlí ruce, anebo když případně zapomenou vodu zavřít. Škola by tak mohla ušetřit až 70% pitné vody spotřebované na mytí rukou. Spořiče vody byly nainstalovány na téměř všechna umyvadla na toaletách ve škole.

Tímto moc děkujeme za spoluprácí žákům, učitelům a vedení obou škol, máme velikou radost, že se opatření povedla a věříme, že pomohou nejen školám, ale že ušetření pitné vody a hospodaření s vodou dešťovou pomůže i životnímu prostředí. Budiž tato opatření inspirací i dalším školám, protože lepší hospodaření s vodou pitnou i dešťovou je při současných klimatických změnách nutností všude.