AUTOREM PŘÍSPĚVKU JE AGENTURA KONIKLEC.

V minulém měsíci a půl jsme spolupracovali na projektu Českého rozhlasu Hra o vodu.  Pětidílný  seriál byl úvodem k rozhlasovému Týdnu o vodě, který se vysílá na několika stanicích Českého rozhlasu v týdnu od 19. 6. 2017.

Naše role v projektu byla poradit konkrétní pražské domácnosti, jak dosáhnout bez snížení komfortu a hygienických standardů úspory vody.

V květnu tak začala příjemná  spolupráce s rodinou Balcarových z pražského Chodova.

Balcarovi jsou pětičlenná rodina a mile nás překvapili tím, že s vodou nakládají velmi odpovědně. Jejich spotřeba vody se při naší první návštěvě pohybovala poměrně hluboko pod pražským průměrem. O to větší výzvou bylo pokusit se dalších pár litrů z již tak nízké spotřeby ušetřit.

Při první návštěvě jsme pečlivě změřili stavy vodoměrů a průtok jednotlivými armaturami a vyzpovídali rodinu jak vodu využívají.

Na druhou návštěvu jsme přinesli návrh možných opatření, kde a jak vodu ušetřit. Samozřejmě, ne všechna navrhovaná technická opatření byla pro rodinu přijatelná či technicky řešitelná.

Balcarovi odmítli využití šedé vody pro splachování,  tedy splachování vodou z vany – manipulace s kyblíkem by byla zejména pro nejmladší členy domácnosti velmi obtížná. Z časových i finančních důvodů nemohla být realizována ani výměna toalety za model vybavený dvoučinným splachovačem.

Přijata však byla některá režimová opatření, zejména zkrácení doby průtoku vody při sprchování a přinejmenším dvě mladší děti se pochlubily, že nenechávají při čištění zubů vodu protékat.

Balcarovým jsme nabídli i několik drobných technických opatření – do kuchyňského dřezu a do umyvadla v koupelně jsme nainstalovali perlátory. Ty omezí průtok vody na přibližně polovinu. Takováto úspora se projeví zejména při umývání rukou a domývání nádobí pod tekoucí vodou. Rovněž jsme nainstalovali úspornou sprchovou hlavici, která ušetří oproti té původní asi 60 % vody.

A jak to celé dopadlo?

S většinou opatření se Balcarovi velmi rychle sžili. Dokonce neplánovaně přidali další úsporné opatření – pořídili si novou myčku, protože ta jejich se neopravitelně rozbila. Neméně důležité bylo, jak potvrdila paní Balcarová, že na úspory mělo vliv i to, že se rodina vědomě chovala k vodě odpovědněji, k čemuž jednoduchá technická opatření významně napomohla.

Rodina v krátkém období 14 dnů ušetřila přibližně 40 litrů vody denně. Při poměru ušetřené teplé a studené vody to znamená, že náklady na technická opatření se zaplatí za necelý půlrok.

Pokud by všichni obyvatelé ČR žijící v bytových domech ušetřili stejně jako Balcarovi, nespotřebovalo by se 17 milionů m3 pitné vody, což odpovídá produkci úpravny vody Želivka za 2,5 měsíce.

Jsme moc rádi, že se výsledky projektu Poraďme se o šetrné spotřebě uplatňují v praxi.

Poslechněte si jednotlivé díly Hry o vodu

Úvodní díl (pondělí 12. 6.) – Vodou nejčastěji plýtvají děti
Druhý díl (úterý 13. 6.) – Jak ušetřit až padesát litrů vody denně? V domácnosti stačí změnit maličkosti
Třetí díl (střeba 14. 6.) – Chcete šetřit vodou? Dobře poslouží úsporná sprchová hlavice
Čtvrtý díl (čtvrtek 15. 6.) – Voda už neteče proudem, rodina ušetří díky perlátorům a sprchové hlavici
Závěr seriálu (pátek 16. 6.)