Rádi bychom Vás pozvali na seminář „Hospodaření s dešťovou vodou, nejen zákonná povinnost, ale i zajímavá příležitost„. Seminář se uskuteční v úterý 22.10.2013 od 10 do 15 h v budově pražského Magistrátu a pro všechny účastníky je zdarma. V příloze naleznete pozvánku a další informace k semináři. V případě, že by Vám nevyhovoval termín nebo bude-li kapacita sálu již naplněna, můžete se zúčastnit nějakého dalšího semináře, v jiném kraji ČR, dle rozpisu v příloze.

Seminář se zabývá aktuální problematikou hospodaření s dešťovými vodami (HDV), jako odpovědí na problémy způsobené rychlým tempem urbanizace a klimatickou změnou. V důsledku těchto faktorů se snižuje spolehlivost stokových systémů a zvyšuje se riziko vzniku škod na veřejném i soukromém majetku, ev. i na zdraví obyvatel. Trvání na zavedených způsobech odvádění dešťových vod z měst, tj. na jejich co nejrychlejším odvedení jednotnou stokovou sítí, je dlouhodobě ekonomicky i environmentálně neudržitelné.

V rámci semináře bude řešena současná legislativa v oblasti dešťových vod, která dnes již principy hospodaření s dešťovou vodou podporuje a budou představeny a vysvětleny technické normy, které mají zaručit vznik provozně spolehlivých objektů a systémů HDV. Problematika bude doplněna o řadu reálných příkladů z ČR a zahraničí. V neposlední řadě budou popsány mechanismy v různých úrovních veřejné a státní správy, vedoucí k dlouhodobě udržitelnému řešení srážkových vod ve vašem městě.
Těšíme se na Vaši účast a obohacení diskuze o Vaše zkušenosti, názory a nápady.

Pozvánka

Termíny seminářů

Cíle semináře