MČ Praha 12 spojila své síly s Ekocentrem Koniklec při snaze obnovit mokřadní území Na Beránku, k němuž se letos nově přidal i mokřad nacházející se poblíž ulice Pod Remízkem, vedle záchranné stanice Penthea. Chcete vědět, proč jsou pro nás mokřady tak důležité a jak se případně můžete do jejich ochrany zapojit sami? Pak čtěte dál.

Existence mokřadů je stěžejní nejen pro jejich schopnost zadržet vodu během přívalových dešťů či sucha, ale také například z důvodu, že dokáží redukovat množství oxidu uhličitého ve vzduchu nebo ochlazovat výparem vody atmosféru. Jednoduše řečeno jde o biotopy, jejichž výskyt ve velkém městě může vskutku příznivě ovlivnit kvalitu života obyvatel.

Aby však mohl mokřad správně fungovat, je potřeba se o něj pravidelně starat. Jedním z důležitých prvků péče je mozaikovitá seč. Ta zabraňuje tomu, aby se v mokřadních lokalitách šířily expanzivní, nepopulární druhy rostlin, křovin a stromů, které by mohly vzácnou mokřadní faunu a flóru postupně vytlačit.

Proto nyní hledáme dobrovolníky, kteří by se rádi aktivně zapojili do ochrany vzácného vodního území a pomohli nám s mozaikovitým kosením. První vlna kosení je plánována v měsících červen až srpen. Následovat bude sečení a prořezávka v podzimním období, předběžně stanovená na konec září a začátek října.

Jak taková seč probíhá?

Kosí se předem určené části, vždy mozaikovitě, tedy ne celoplošnou sečí. Naopak je důležité nechat nedotčená místa. Ta totiž vytvoří prostor pro bezpečný úkryt a zdroj potravy všem drobným obyvatelům mokřadů, kteří museli opustit posečené plochy.

Kolik času mi seč zabere?

Jeden až dva lidé stihnou celou lokalitu pokosit zhruba za týden. Málokdo má ovšem k dispozici takové množství času, a tak se jako dobrovolník může přihlásit každý, kdo má volné alespoň jedno dopoledne/odpoledne.

Co potřebuji s sebou?

Jednoznačně vhodný pracovní oděv a pevnou obuv. Rukavice a nářadí zajistíme sami. Pokud však máte vlastní kosu, s níž si chcete procvičovat kosení, nebo křovinořez, který tu a tam potřebuje protočit všechna soukolí, můžete je vzít s sebou.

Kdy se jednotlivé seče budou konat?

Přesná data prozatím nejsou stanovena, jelikož se řídíme přírodou. Různé druhy rostlin, jež se snažíme z mokřadu kosením eliminovat, vyžadují různou dobu seče. Je však jisté, že půjde o několik termínů v období od června až do října. Chceme se přizpůsobit podmínkám, které na lokalitách nastolí příroda. Do určité míry se ale samozřejmě chceme přizpůsobit i vám, dobrovolníkům, a vašim časovým možnostem. Bez vás by to totiž nešlo! J

Jak se mohu zapojit, když nechci kosit?

Možností je hned několik! Můžete při seči pomoci hrabáním pokosené hmoty do kupek nebo úklidem. Konkrétně v mokřadu Na Beránku se často objevují nelegální navážky bioodpadu či jiných odpadků. Když pomineme estetickou stránku, tak především bioodpad je pro mokřad nežádoucí. Dokáže totiž zvýšit úživnost půdy. Ta bohužel nevyhovuje mokřadnímu rostlinstvu, zato kopřivám ano. A upřímně, kdo z nás se chce brodit kopřivami? I když jsou zdravé a jsou živnou rostlinou např. babočky kopřivové, kterých již není mnoho, nemohou zarůst celý mokřad, zadusily by jiné vzácné byliny. Úklid tedy taktéž patří k základům péče. Pustit se do něj můžete na vlastní pěst nebo hromadně s námi v rámci akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, která proběhne letos v druhé půlce září.

Pro více informací se neváhejte obrátit na telefonní číslo 608466427 či emailovou adresu pavla.zabojnikova@ekocentrumkoniklec.cz.