Slavnostní otevření areálu Fitness u Vltavy, na kterém jsme se podíleli vytvořením tabulí, proběhlo dne 20.9.2006. Projekt byl realizován za finanční podpory hlavního města Prahy, firmy Nestlé Česko s.r.o., Nadace Partnerství a Nadace České spořitelny.