S posledním květnovým dnem končí další ročník úspěšného projektu „Exkurze do provozů na zpracování odpadu“ pro žáky pražských ZŠ a SŠ, který jsme realizovali ve spolupráci s občanským sdružením EKODOMOV. V letošním školním roce se zúčastnilo rekordních 51 škol z celé Prahy a 6452 žáků. Hlásily se nejen školy, které si exkurze oblíbily a chtěli je zprostředkovat dalším žákům, ale i školy nové.

Několik škol – například ZŠ Náměstí Svobody 2 (Praha 6) uspořádalo projektový den, ve kterém žáci vyrazili do sběrného dvora firmy KOMWAG, recyklačního centra firmy SITA, areálu Kovošrot Praha, sklárny Glasstar Nenačovice, kořenové čistírny v obci Mořina a bioplynové stanice ve stejné obci. Poté si žáci zjištěné vědomosti srovnávali.

Všem zúčastněným na tomto projektu děkujeme!

Pro zajímavost uvádíme krátký přehled

Nejpilnější školy:

  • Střední odborné školy stavební a zahradnické, Praha9-Jarov – 711 žáků
  • ZŠ Ratibořická, Praha 9 – Horní Počernice – 487 žáků
  • ZŠ Mendíků, Praha 4 – Michle – 369 žáků
  • ZŠ praktická a ZŠ speciální Ružinovská, Praha 4-Krč – 356 žáků
  • SOUO Belgická 29, Praha 2, 120 00 – 330 žáků

Nejžádanější provozy, které pro školy zajišťovalo Ekocentrum Koniklec

  • Sběrný dvůr Pod Šancemi  – 482 žáků
  • Sklárna Nenačovice – 456 žáků
  • Sklárna Nižbor – 388 žáků
  • ZEVO Malešice – 382 žáků
  • Bioplynová stanice Kněžice – 176 žáků

A jaké jsou na exkurze ohlasy?

„Velice poučné pro děti. Poznávají reálný život a pozměňují názor na svět, který je jim zkresleně podsouván médii.“
ČOV Nymburk, 25.10.2011, Ing. Ivan Štěpka, ZŠ a MŠ Na Beránku, Praha 12

„Perfektní doplněk pro pochopení výukové látky přírodopisu, fyziky, chemie a prac. činností.“
ČOV Nymburk, 3.11.2011,  Mgr. Veronika Zvolánková, ZŠ  Mendíků, Praha 4 – Michle

Exkurze splnila účel. Žáci se o problematiku zajímali. Jejich dotazy byly vždy kvalifikovaně zodpovězeny. Vzhledem k jejich oboru byla exkurze určitě přínosem.“
Kompostárna Úholičky+ Skládka Uhy + Recyklace stavebního odpadu Pchery, 15.3.2012, Ing. Zuzana Švábenská, Střední odborné školy stavební a zahradnické, Praha9-Jarov

„Jsme rádi, že jsme mohli studentům blíže přiblížit proces likvidace odpadů.“
Helena Fleischmanová, asistentka ředitele ZEVO Malešice, Pražské služby