SITA CZ. Pražské logistické centrum odpadové firmy SITA CZ je areál pro svoz, třídění a dočasné shromažďování odpadů od zákazníků (průmyslové podniky a obce).
Zpracovává se zde zejména papír a plasty – třídí se zde a připravují k odvozu na recyklaci. Dále se zde zpracovává elektroodpad, shromažďují k recyklaci zářivky.
Žáci uvidí, že se snažíme odpady maximálně recyklovat na příkladu rozebírání filtrů a dalších zaolejovaných součástí. Oddělené oleje lze dále využít. Žáci zde dostanou informaci o hospodaření s použitými jedlými i motorovými oleji a informaci o jejich odstraňování.

Projekt PAPÍR ZA PAPÍR je projektem společnosti SITA CZ a vychází z jednoduché ekologické myšlenky. Namísto jednorázových sběrů shromažďujeme ve školách papír průběžně – školu vybavíme modrým kontejnerem a ten průběžně vyvážíme. Za nasbíraný papír dostane škola pomůcky z recyklovaného papíru v odpovídající hodnotě – tedy PAPÍR ZA PAPÍR. Ve spolupráci s papírnami jsme vytvořili soubor odměn, které si školy mohou za nasbíraný papír objednat. PŘIDEJTE SE

KOVOŠROT GROUP CZ a.s. patří již několik desítek let k předním podnikům na poli recyklace druhotných surovin v České republice. V pražském areálu o rozměrech 200 x 120 metrů jsou tři velké oddělení pro separaci železa. Žáci uvidí pojezdné jeřáby vykládající velké kusy železa z vagonů a střihací a lisovací zařízení při práci. Odsud se kovy připravené k recyklaci odváží do hutí a oceláren ke znovuvyužití.

Termíny exkurze: druhé a třetí pondělí v měsíci či dohodou
Doprava: bus zastávka Myšlínská či Kablo
Doba trvání exkurze: zhruba 60 minut
Věková skupina: není omezeno
Minimální počet osob: 10
Maximální počet osob: ±25 (jedna třída)
Počet doprovázejících pedagogů: 1
Prostředí: interiér+exteriér
S sebou: pevné boty, oblečení na ven dle počasí
Místo setkání: vrátnice AVE CZ (bus zastávka Myšlínská či Kablo)
Cena exkurze: zdarma
Objednávejte naexkurze@ekocentrumkoniklec.cz +420 773 999 033

Související odkazy
Mapa
Webové stránky Sita
Webové stránky Kovošrot

Ke stažení:
Pracovní list Kovošrot (pdf)
Pracovní list SITA (pdf)