Kdy akce probíhá? Od 15. do 26. února 2010 každý všední den v: 8:30 hod., 10:45 hod. a 13:00 hod.
Jak dlouho program trvá? 120 minut (90 min. ekologický výukový program + 30 min. exkurze)
Co vás čeká?
· Ekologický výukový program „Voda na přelomu desetiletí“ či „Klima na přelomu desetiletí“ podle vašeho výběru ve vyhřáté výukové místnosti

· Exkurze do Staré čistírny odpadních vod a parní strojovny
· Pedagog navíc obdrží pracovní listy pro návaznost programu ve škole a další výukové materiály

Koho kontaktovat?
Petru Pavlasovou na e-mailu: petra.pavlasova@koniklec.cz či na tel. č. 605 959 341
Jaká je cena programu?
50 Kč/ žák, pedagogický doprovod zdarma
Kde akce probíhá?
V Ekotechnickém museu, Papírenská 6, Praha 6. Nejvhodnější trasu do musea a podrobnou mapu naleznete na: www.stara-cistirna.cz/index.php/cs/zakladni-informace
Jaká je náplň programu?
Ekologický výukový program „Voda na přelomu desetiletí“: Program se experimentální a herní formou věnuje stále více diskutovanému globálnímu problému odvodnění krajiny, narušení vodního cyklu, ubývání pitné vody a souvislosti těchto jevů se změnami klimatu.
NEBO
Ekologický výukový program „Klima na přelomu desetiletí“: Žáci prostřednictvím pokusů a herních aktivit porozumí problému změn klimatu, jeho příčinám, důsledkům a možným řešením. Objasníme si jev skleníkový efekt, narušení ozonové vrstvy, kyselý déšť a znečištění ovzduší.
PLUS
Exkurze: Součástí prohlídky jsou exkurze do podzemí provozní budovy čistírny, kde se návštěvníci seznámí s historií stokování a čištění odpadních vod. O patro výše, v parní strojovně, jsou k vidění dodnes funkční parní stroje od firmy Breitfield &Daněk z roku 1903.