V letošním školním roce nabízíme exkurze ve spolupráci s občanským sdružením Ekodomov na 8 pražských a 15 mimopražských provozů zpracování odpadu. Jednotlivá stanoviště nabízená Ekocentrem Koniklec navštívilo od počátku září do konce října 787 žáků z 10 pražských základních a středních škol.

Z pražských provozů je nejpopulárnější ZEVO – Zařízení na energetické zpracování odpadu (Spalovna Malešice), které navštívilo celkem 118 žáků. Z mimopražských sklárna Nenačovice se 188 žáky a kořenová čistička odpadních vod v obci Mořina, kterou navštívilo 147 žáků.

Velký zájem žáků i pedagogů vzbudila návštěva skládky odpadů Uhy. Kromě velkých strojů zaujala i odborná přednáška a mimo jiné i fotodokumentace výstavby skládky. Jelikož na některé mimopražské provozy je omezený počet exkurzí, doporučujeme školám včasnou objednávku – zejména zmíněná skládka odpadů .A.S.A. – provozovna Uhy a  kompostárna JENA Úholičky.

Exkurze jsou financovány Hlavním městem Praha z prostředků EKOKOMu, za tuto podporu děkují školy i Ekocentrum Koniklec a o.s. Ekodomov.

Reakce pedagogů:

Kořenová čistička Mořina + Sklárna Nenačovice:
Děkujeme Vám mnohokrát za zorganizování naší exkurze 5. 11. do Nenačovic a Mořiny, která byla velmi zajímavá a všem se nám moc líbila. (Ing. T. Hodačová, OA Dušní)

Kompostárna Jena Úholičky:
Vaše exkurze nás inspirovala k další návštěvě, kterou uskutečníme na jaře jako celodenní výlet. Těšíme se na další spolupráci.(Š. Peterová, ZŠP a ZŠS Ružinovská)

Skládka odpadů společnosti .A.S.A. – provozovna Uhy:
Je výborné pro naše děti vidět kolik odpadu vyprodukujeme. Exkurze je motivací k třídění odpadů a poučení rodičů (Š. Peterová, ZŠP a ZŠS Ružinovská)

ZEVO Malešice:
Exkurze byla pro naše žáky rozhodně zajímavá, ačkoli se pana průvodce moc neptali… Dozvěděli se, kde končí odpad, který vyprodukují v domácnosti – většina z nich vůbec netušila, co se s odpadem může dít. Snad dnešní exkurze povede i k jejich budoucímu ekologičtějšímu chování – ve smyslu minimalizace produkce odpadu a jeho recyklace. (J. Hájková, ZŠ Lyčkovo náměstí)


Exkurze jsou financovány Hlavním městem Praha z prostředků EKOKOMu, za tuto podporu děkuje školy i Ekocentrum Koniklec. Ve školním roce 2010/2011 realizujeme exkurze společně s občanským sdružením Ekodomov.