Exkurze probíhaly od října 2012 do května 2013. Celý projekt jsme realizovali ve spolupráci s občanským sdružením Ekodomov. Ekocentrum Koniklec zrealizovalo 175 exkurzí pro 2848 dětí z pražských ZŠ a SŠ do celkem 6 pražských a 12 mimopražských provozů na zpracování odpadů. V letošním roce jsme zajišťovali více exkurzí pro žáky praktických ZŠ. Jsme rádi, že i tito žáci poznají odpadové hospodářství v praxi. Exkurze se jim přizpůsobí. Několik škol – například ZŠ Chmelnice z Prahy 3, uspořádalo projektový den, ve kterém žáci vyrazili do sběrného dvora firmy KOMWAG, skládky Ďáblice, kořenové čističky Mořina nebo sklárny Nenačovice. Po návštěvě vyráběli žáci postery a prezentovali získané zkušenosti ve třídě.

Podpora exkurzí je důležitá i ze sociálních důvodů – mnoho rodin je v tíživé situaci a v čase výletů je musí rodiče nechávat doma. Díky exkurzím zdarma je však tento problém eliminován a programu se může zúčastnit celý třídní kolektiv.

Zúčastněné provozy
Pražské
ZEVO – Zařízení energetického využití odpadu, Pražské služby
Skládka Ďáblice – .A.S.A
Sběrný dvůr Praha 2 – Komwag
Sběrný dvůr Pod Šancemi, Pražské služby
Logistické centrum Praha, SITA CZ
Provoz Praha, Kovošrot

Mimopražské
Sklárna Glasstar Nenačovice
Kořenová čistírna Mořina, obec Mořina
Skládka Uhy – .A.S.A
Kompostárna Úholičky, Jena
Bioplynová stanice Kněžice ČOV Nymburk, Vodovody a kanalizace Nymburk
Recyklace stavebního odpadu Pchery, FABP Recyklace plastů – provoz Jílové a Neratovice, PTP GROUP
Čistírna odpadních vod Tišice, TIKANAS
Bioplynová stanice Liběř, zemědělské družstvo Břežany

Nejpilnější školy
402 žáků ZŠ Chmelnice, Praha 3
206 žáků SOU gastronomie a podnikání, Praha 9 – Hloubětín
169 žáků Střední odborné školy stavební a zahradnické, Praha 9 – Jarov
Praktické ZŠ Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o., Praha 3 – Žižkov
ZŠ praktická a speciální Praha 9, Praha 9 – Horní Počernice
ZŠ praktická a ZŠ speciální Praha 5, Praha 5 – Košíře
ZŠ praktická a ZŠ speciální, Praha 4 – Krč ZŠ Vachkova 941, speciální, Praha 10 – Uhříněves

Nejoblíbenější pražské provozy
558 žáků – ZEVO – Zařízení energetického využití odpadu, Pražské služby
192 žáků – Skládka Ďáblice – A.S.A.
121 žáků – Sběrný dvůr Praha 2 – Komwag Nejoblíbenější mimopražské provozy 446 žáků – Sklárna Glasstar Nenačovice 367 žáků – Kořenová čistírna Mořina 143 žáků – Skládka Uhy (.A.S. A.)a Kompostárna Jena Úholičky

Zpětné vazby pedagogů
Opět velmi užitečné se zasvěceným komentářem lidí, kteří vědí, o čem mluví.
S. Žeková, ZŠ Pod Marjánkou, Praha 6

ZEVO – Zařízení energetického využití odpadu, Pražské služby
Chtěla bych Vám poděkovat za úžasnou exkurzi :), byla vámi opět perfektně připravená.
M. Titěrová, ZŠ Chmelnice, Praha 3

Skládka Ďáblice – A.S.A.
Příjemně nás překvapilo rodinné prostředí. Měli jsme možnost vidět postup výroby několika výrobků (skleněných květin) a to ve všech krocích, což děti velmi zaujalo. Dáreček v podobě skleněného bonbonu byl milým zpestřením nakonec. Velmi hezký přístup k dětem!
D. Zimová, ZŠ Barikádníků, Praha 10 – Strašnice

Sklárna Glasstar Nenačovice
Všem, kteří se podíleli na tomto projektu, děkujeme!

Exkurze jsou financovány z prostředků Hlavního města Prahy. Ve školním roce 2012/2013 realizujeme exkurze společně s občanským sdružením Ekodomov.