Ve školním roce 2009/10 realizovalo Ekocentrum Koniklec projekt exkurzí do provozů na zpracování odpadů pro školy na území Hlavního města Prahy. Tato akce byla financována Magistrátem hlavního města Prahy z prostředků autorizované obalové společnosti EKO-KOM a.s.

Účelem projektu je seznámit žáky se smyslem recyklace a praktickou ukázkou jednotlivých provozů. Pro mimopražské exkurze jsme zajišťovali dopravu na místo exkurze a zpět.

Exkurze se konaly do těchto provozů:
Pražské: Muzeum pražského vodárenství – Praha Podolí, PVK a.s. (864 žáků); ZEVO – Zařízení ekologického využití odpadů (418 žáků); Ekotechnické muzeum (496 žáků); Sběrný dvůr Vysočany, Pražské služby a.s. (512 žáků); Centrum recyklace elektroniky, Pražské služby a.s. (512 žáků); Třídička papíru, Pražské služby a.s. (512 žáků); Komunitní kompostování Řepy (199 žáků); Kompostér Knoflík Vysočany, KC Knoflík (49 žáků)

Mimopražské: Recyklace plastů – závod Neratovice, PTP a.s. (38 žáků); Recyklace plastů – závod Jílové u Prahy, PTP a.s. (880 žáků); Recyklace skla – Sklárna Nižbor, RÜCKL CRYSTAL a.s. (1224 žáků); Výroba skla – Sklárna Nenačovice, Glasstar – J. Starove (216 žáků); Bioplynová stanice Kněžice s kogenerační jednotkou (213 žáků).

Celkem se zúčastnilo 7133 žáků z 69 škol. Exkurze byly (až na výjimky) pro školy zdarma.


Nejvíce využily exkurze tyto školy

Ostrovní 9, 2070, Praha 1, 11000 (300 žáků)
Ratibořická 1700, Praha 9 – Horní Počernice, 19300 (362 žáků)
Mendíků 1, 1000, Praha 4 – Michle, 14000 (325 žáků)
Laudova 10, 1024, Praha 6 – Řepy, 16300 (245 žáků)
V Remízku 7, 919, Praha 5 – Hlubočepy, 15200 (258 žáků)

Podle ohlasů exkurze mají smysl a pomohly praktickým způsobem doplnit vědomosti, které se žáci učí ve škole v rámci občanské nauky, ekologické výchovy a dalších předmětů.

Exkurze jsou financovány Hlavním městem Praha z prostředků EKOKOMu, za tuto podporu děkuje školy i Ekocentrum Koniklec. Ve školním roce 2010/2011 realizujeme exkurze společně s občanským sdružením Ekodomov.