Geologická exkurze na lokality Dalejského a Prokopského údolí proběhla dne 23.10.2011. Pod vedením RNDr. Ireny Jančaříkové.  Akci organizovala Agentura Koniklec a Ekocentrum Koniklec v rámci projektu Ekoporadna Praha za podpory MHMP.  Akce se zúčastnilo přibližně 50 osob.