V období  od 2. do 15. května 2011 proběhne v Ekotechnickém muzeu šest ekologických výukových programů a exkurzí po prostorách musea pro žáky Gymnázia Jaroslava Heyrovského z Prahy 5.
Výukové prostory pro realizaci ekoprogramů Voda a společnost a Voda a krajina, které budou probíhat od 9 do 10:30 hodin, poskytne Ekotechnické muzeum. Museum také zajistí každodenní prohlídky staré čistírny odpadních vod s průvodcem od 10:30 do 11:15. Ekoprogramy z dílny Ekocentra Koniklec povedou zkušení a proškolení lektoři. Žáci tak získají během dopoledne komplexní prožitek z vodní problematiky.