Dne 4.6. 2013 vás zveme k návštěvě stánku Ekoporaden Praha na Ekofestivale. Koná se od 10:00 do 19:00 na Náměstí Míru. Kromě poradenství a zajímavých her pro děti zde budete mít možnost shlédnout naši novou výstavu, kde uvidíte například realizace a používané principy vegetačních střech, vertikálních zahrad či vsakovacích zařízení.