Letošní Ekofestival se konal 16. června tradičně na náměstí Míru v Praze 2. Netradičně však byla na tento den vyhlášena stávka Koalicí dopravních odborových svazů a poprvé v historii nejezdilo v Praze po celý den metro. Přes tuto komplikaci se však Ekofestivalu zúčastnila většina přihlášených organizací a kromě poledních hodin byla účast návštěvníků uspokojivá. Navíc díky horkému slunečnímu počastí, snížené dopravě a francouzským šansonům vládla na Ekofestivalu poklidná a radostná atmosféra letního města.

I naše organizace se rozhodla přes obtíže s dopravou materiálu a pracovníků akce zúčastnit. Pro dospělé návštěvníky byly připraveny letáky z edice Ekoporadny Praha (Udržování čistoty v Praze, Nakládání s odpady v Praze, Dešťová voda a klima v Praze). Kromě těchto letáků byly k dispozici informační letáky o klíněnce jírovcové a o udržitelném lesnictví. Ekoporadce odpovídal kolemjdoucím na dotazy, které se týkaly např. CHKO, pěších zón, biopotravin, kácení lesů na Šumavě a ochrany lesů, látkových plen, konzumace tekutin z plastových nádob, čistoty ovzduší a kompostování chemicky ošetřených citrusů.

Pro děti a mládež bylo na stánku připraveno několik herních aktivit s lesní tematikou. S předškoláky kvalifikovaný lektor skládal velké lesní puzzle na plátně, s žáky 1. stupně ZŠ doplňoval lesní obyvatele do příslušných stromových pater velkého modelu stromu a žáci 2. stupně ZŠ a SŠ umísťovali do modelu krajiny různé lesní útvary, např. aleje, solitéry, lužní lesy či lesoparky.